Projekt av gemensamt intresse (PCI)

Baltic Pipe Project är uppfört på EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt intresse – så kallade PCI-projekt. Denna status ges till projekt som har som mål att stärka den inre europeiska energimarknaden genom att stödja EU:s energipolitiska mål om prisvärd, säker, och mer hållbar energi. De viktigaste målen för Baltic Pipe Project är fortsatt ökad diversifiering, marknadsintegration, priskonvergens och försörjningssäkerhet, i första hand i Polen och Danmark, i andra hand i Sverige, Central- och Östeuropa (CEE) och Baltikum.

Baltic Pipe Project togs upp på EU-kommissionens första lista över PCI-projekt, som fastställdes 2013. Därefter fördes projektet upp på EU-kommissionens bindande lista över PCI-projekt den 18 november 2015. Projektets status som PCI-projekt understryker dess regionala betydelse i Baltikum och Central- och Östeuropa, där genomförandet av projektet kommer att bli avgörande.

Förenklade tillståndsprocesser

PCI-projekt kan dra nytta av snabbare planerings- och tillståndsprocesser, bland annat eftersom en enda nationell myndighet är ansvarig för att utfärda de nödvändiga tillstånden. Därutöver kan PCI-projekt genomföras till minskade kostnader på grund av en förenklad miljögodkännandeprocess. Slutligen präglas PCI-projekt av ökat offentligt engagemang och ökad synlighet för investerare.

Baltic Pipe Project genomförs med respekt för alla intressenters rättigheter och åsikter. Vi uppmuntrar alla intressenter att bidra med kommentarer, lämna feedback och ställa frågor med hjälp av följande kontaktformulär:

Kontaktformulär >>

Läs mer om PCI-status >>

 

Energinet logo Gaz-System logo