Viktiga milstolpar i Baltic Pipe Project

2013-2017
2013-2017
2016
2017
2017-2018
2018
2018-2019
2019
2019
2020-2022
2022

Viktigt infrastrukturprojekt

Baltic Pipe Project förs upp på EU:s lista över projekt av gemensamt intresse (PCI), eftersom projektet stöder en integrerad energimarknad inom EU samt EU:s mål om säker, billig och hållbar energi.

Viktigt infrastrukturprojekt

Baltic Pipe Project förs upp på EU:s lista över projekt av gemensamt intresse (PCI), eftersom projektet stöder en integrerad energimarknad inom EU samt EU:s mål om säker, billig och hållbar energi.

 

Förstudie

GAZ-SYSTEM och Energinet undersöker om Baltic Pipe Project är möjligt att genomföra. Studien visar att projektet innebär socioekonomiska vinster för Polen, Danmark och Central- och Östeuroparegionen.

Open Season-förfarande

Open Season-förfarandet bekräftar marknadens intresse för Baltic Pipe Project. Aktörerna lämnar bindande anbud om att utnyttja gasledningens kapacitet under en period på 15 år för gastransporter från Norge genom Danmark till Polen.

Inledande offentliga utfrågningar

Transparens och tidig medverkan från allmän-heten är viktiga när det gäller att utforma det bästa möjliga projektet för miljö och samhälle. Allmänheten kan bidra till att avgränsa baslinje-studier som en del av miljökonsekvensbeskriv-ningen (MKB).

Investeringsbeslut

Positiva investeringsbeslut om genomförande av Baltic Pipe-projektet fattades av systemansvariga för överföringssystem i Polen och Danmark i november 2018

Teknisk utveckling

Alla tekniska delar av projektet utvecklas på koncept- och detaljnivå.

MKB-rapport och offentliga utfrågningar

Under första kvartalet 2019 lämnades miljökonsekvensbeskrivningar avseende projektet in i Danmark, Sverige och Polen. I Sverige och Danmark ingår handlingarna i ansökningar om byggnadstillstånd för rördragning genom Östersjön.

Upphandling

Upphandling av element med långa leveranstider, samt kontraktsförhandlingar rörande entreprenaduppdrag för alla bygg- och anläggningsarbeten.

Bygg- och anläggningsfas

Byggandet av alla fem delarna av Baltic Pipe Project inleds för att skapa förutsättningar för en mer integrerad infrastruktur för gas inom EU.

Driftsättning

Baltic Pipe Project etablerar en ny gaskorridor i Östersjön samt i Central- och Östeuropa vilken garanterar flexibel och effektiv distribution till regionala gasmarknader.

Energinet logo Gaz-System logo