Gasledningen i Danmark

Baltic Pipe Project kommer att leda till ett betydligt större gasflöde genom det danska gasledningsnätet.

För att kunna hantera den ökade mängden gas och för att möjliggöra transport från den danska västkusten till sydöstra delen av Själland, är det nödvändigt att utöka den nuvarande danska gasinfrastrukturens kapacitet på land.

De nuvarande gasledningarna mellan Nybro och Egtved samt den på botten av Stora Bält är stora nog att transportera den ökade mängden gas, men det är nödvändigt att bygga ut kapaciteten på andra platser på land. Därför planeras ca 200 km nya gasledningar i Danmark samt på botten av Lilla Bält.

Den planerade utbyggnaden i Danmark omfattar

  • anläggning av en ny gasledning från stranden nära Blåbjerg till Nybro
  • anläggning av en mottagningsanläggning i Nybro
  • anläggning av en ny gasledning från Egtved-till Lilla Bält
  • anläggning av en ny gasledning på botten av Lilla Bält
  • anläggning av en ny gasledning över Fyn från Lilla Bält till Nyborg
  • anläggning av en ny gasledning på Själland från Kongsmark till Östersjödelens ilandföring till havs vid den sydöstra delen av Själland.

Energinet, som kommer att bli ägare av gasledningen, är ansvarig för dess planering, byggande och drift.

Gaspipe laying

Viktiga fakta

Energinet logo Gaz-System logo