Gasledningen i Nordsjön

Det övergripande syftet med Baltic Pipe Project är transport av naturgas från Norge till Polen, Danmark, Sverige, de baltiska staterna, samt Central- och Östeuropa.

Därför är en ny gasledning i Nordsjön, som förbinder det norska gasledningsnätet med det danska, en viktig del av projektet.

Förbindelsen till det norska gasnätet åstadkoms med en ledning som ansluts till den redan existerande nordsydliga gasledningen Europipe II i Nordsjön, som för närvarande knyter ihop Norge och Tyskland.

Planen är att ledningen i Nordsjön ska föras i land nära Blåbjerg på Danmarks västkust.

Energinet, som kommer att bli ägare av gasledningen, är ansvarig för dess planering, byggande och drift.

Gaspipe laying

Viktiga fakta

Energinet logo Gaz-System logo