GAZ-SYSTEM: Ytterligare ett miljöbeslut fattades för ett projekt inom ramen för programmet Baltic Pipe