Gasledning i Polen

En av delarna i Baltic Pipe Project är utbyggnaden och moderniseringen av det polska gasöverföringsnätet, vilket omfattar ett antal aktiviteter på polskt territorium.

Import av naturgas via Östersjöledningen och efterföljande transport till slutanvändare kräver att man genomför ett antal utbyggnadsprojekt i Polen.

Gasledningen i Östersjön förs i land på en av tre platser som för närvarande undersöks längs den polska kusten i Västpommerns vojvodskap.

Beroende på vilken plats som väljs, kommer gasledningsnätet att byggas ut med cirka 250 km. Dessutom kommer tre gaskompressorstationer att byggas.

Den planerade utbyggnaden i Polen omfattar

  1. anläggning av gasledningen till havs som knyter ihop havsledningen med det polska gasledningsnätet
  2. anläggning av gasledningen Goleniów–Lwówek
  3. anläggning av gaskompressorstationen i Goleniów
  4. anläggning av gaskompressorstationen i Gustorzyn
  5. utbyggnad av gaskompressorstationen i Odolanów

GAZ-SYSTEM, som kommer att äga gasledningarna och kompressorstationerna, ansvarar för planering, byggande och drift av denna del av projektet.

Gaspipe laying

Viktiga fakta

Energinet logo Gaz-System logo