Kompressorstationen i Danmark

En kompressorstation på Själland är en nyckeldel av Baltic Pipe Project.

Huvuduppgiften för kompressorstationen är att trycksätta gasen så att den kan transporteras till Polen genom gasledningarna i Östersjön. Kompressorstationen kommer också göra det möjligt att transportera gas från Polen till det danska nätet.

Av tekniska skäl måste kompressorstationen byggas i Danmark, och den måste ligga nära gasledningarnas ilandföring från Östersjön.

Energinet, som kommer att bli ägare av gasledningen, är ansvarig för dess planering, byggande och drift.  Kompressorstationen samfinansieras av GAZ-SYSTEM.

Gas compressor

Viktiga fakta

Energinet logo Gaz-System logo