Polen – havsområde

Viktigaste åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen och miljön:

  • Val av en optimal period för genomförande av byggarbeten avseende rörledningens landanslutning så att störningar i samband med byggarbeten begränsas under turistsäsongen.
  • Optimering av rörledningens sträckning – förbi undervattensanläggningar och områden av särskilt natur- och turistintresse.
  • Skydd av rörledningen mot skador – t.ex. genom att lägga den under havsbotten i särskilt känsliga områden.
  • Landanslutning av rörledningen utan att gräva igenom stränder och sanddyner (s.k. borrning eller mikrotunnlar).
  • Begränsning av område avstängt för sjötrafik endast till den aktuella platsen för nedläggning av rörledningen.

Mikrotunnelteknik utan utgrävning

Gasledningens landanslutning kommer att genomföras med mikrotunnelteknik utan utgrävning. Denna teknik har valts som föredragen lösning i syfte att säkerställa skydd av naturlig kustmiljö, minimera störningar i kustområden och stränder, samt på grund av tekniska aspekter såsom rörledningens diameter eller markens geotekniska egenskaper. Öppningen kommer att borras med en tunnelborrningsmaskin (eng. Tunnel Boring Machine, TBM) med ett fullt roterande borrhuvud. I takt med att borrning framskrider förs in segment av betongrör i öppningen från startkammaren och på så sätt skapas tunnelns fasta hölje. Denna metod kallas för genompressning av rör (eng. pipe jacking).

Rapport om miljökonsekvensbedömning - Östersjön - Polen

Miljökonsultation

Hur minimerar vi Baltic Pipes potentiella inverkan på omgivningen och miljön? – en film

video
Energinet logo Gaz-System logo